CEL organizatorem kolejnego szkolenia e-learningowego dla NATO

13-17 kwietnia br., troje ekspertów reprezentujących instytucje naukowo-dydaktyczne Ukrainy było uczestnikami, zorganizowanych przez Kujawską Szkołę Wyższą we Włocławku, pierwszych warsztatów związanych z opracowaniem nowej wersji kursu e-learningowego dot. podstaw świadomości wielokulturowej (Introduction to Culture Awareness – ICA 2.0). Zgodnie z Czytaj więcej