Studia podyplomowe

Trwa rekrutacja na studia podyplomowe:

Studia e-learningowe „Cyberbezpieczeństwo i wojny informacyjne” realizowane w Kujawskiej Szkole Wyższej to jedyne w Polsce studia prowadzone zgodnie z rekomendacjami NATO oraz Konsorcjum Partnerstwa dla Pokoju dot. wzorcowego programu kształcenia w sferze cyberbezpieczeństwa (Cybersecurity: A Generic Reference Curriculum). – 1700 zł

Studia e-learningowe „Proobronność” bazują na modułach nauczania „e-Vademecum strzelca. Proobronny kontra ILIAS”, które zostały przygotowane przy współpracy z Biurem ds. Proobronnych MON na bazie „Vademecum strzelca” oraz „Programu szkolenia podstawowego pododdziałów/klas mundurowych”. 1700 zł

Studia e-learningowe „Trener i coach w biznesie, edukacji i administracji publicznej” realizowane są przy współpracy z doświadczonymi trenerami, pozwala to na osiągnięcie efektu synergii teorii akademickiej z praktyką biznesu. To unikatowa na rynku możliwość zdobycia kompleksowej wiedzy przy wykorzystaniu metod i technik kształcenia na odległość. Studia mogą być realizowane w języku polskim lub angielskim. 1700 zł

Więcej o studiach na stronie:

http://rekrutacja.ksw.wloclawek.pl