O CEL

Centrum E-learningu Kujawskiej Szkoły Wyższej jest jednostką organizacyjną podległą bezpośrednio Rektorowi Kujawskiej Szkoły Wyższej.

Do głównych zadań Centrum należy:

  • wspieranie procesu dydaktycznego uczelni
  • promowanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie dydaktyki
  • tworzenie szkoleń e-learningowych
  • kompleksowa realizacja projektów edukacyjnych i biznesowych
  • organizacja e-learningowych studiów podyplomowych

Aktywnie współpracujemy z NATO w ramach realizacji programu DEEP Ukraine.

Jesteśmy partnerami Biura do Spraw Proobronnych w realizacji przedsięwzięć promujących wykorzystanie rozwiązań e-learningowych w szkoleniu organizacji proobronnych i klas mundurowych.