Aktualności

Konferencja „Uczelnia na miarę potrzeb”

16 maja br., odbyła się konferencja „Uczelnia na miarę potrzeb”. Organizatorem był Polski Instytut Rozwoju Biznesu, zaś miejscem Centrum Bankowo-Finansowe „Nowy Świat” w Warszawie. Uczestnicy, w tym z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego Czytaj więcej

Posiedzenie grupy ADL WG w Rzymie

23-27 kwietnia 2018 roku, w siedzibie Akademii Obrony NATO odbyło się posiedzenie grupy roboczej ds. kształcenia na odległość, funkcjonującej w ramach konsorcjum Partnerstwa dla Pokoju/PdP (PfP Consortium Advanced Distributed Learning Working Group – ADL WG). Uczestniczyło ponad czterdziestu przedstawicieli dwudziestu państw Czytaj więcej

CEL organizatorem kolejnego szkolenia e-learningowego dla NATO

13-17 kwietnia br., troje ekspertów reprezentujących instytucje naukowo-dydaktyczne Ukrainy było uczestnikami, zorganizowanych przez Kujawską Szkołę Wyższą we Włocławku, pierwszych warsztatów związanych z opracowaniem nowej wersji kursu e-learningowego dot. podstaw świadomości wielokulturowej (Introduction to Culture Awareness – ICA 2.0). Zgodnie z Czytaj więcej

Zacieśnianie współpracy e-learningowej z KPSW w Bydgoszczy

27 bm., z inicjatywy Rektora KSW, prof. nadzw. dr. hab. Stanisława Kunikowskiego, zorganizowana została w siedzibie Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej (KPSW) w Bydgoszczy prezentacja (live-demo) kompleksowych rozwiązaniach e-learningowych Kujawskiej Szkoły Wyższej oraz możliwości uczelnianej platformy LMS ILIAS. W przedsięwzięciu uczestniczyły władze Czytaj więcej