Konferencja NATO DEEP na Litwie

25-27 czerwca 2018 r. w Kownie odbyła się doroczna konferencja ds. edukacji obronnej programu NATO-DEEP (7. Functional Clearing House on Defence Education). Celem było podsumowanie kolejnego roku funkcjonowania tej inicjatywy. Gospodarzem przedsięwzięcia była Szkoła Sił Zbrojnych Litwy (Division General Stasys Raštikis Lithuanian Armed Forces School). Uczestniczyło 67 przedstawicieli z 15 krajów NATO oraz Konsorcjum Partnerstwa dla Pokoju, reprezentujących 47 instytucji, w tym cztery z Polski: Departament Nauki i Szkolnictwa Wojskowego MON, Wojskowa Akademia Techniczna z Warszawy, Akademia Marynarki Wojennej z Gdyni oraz Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku. W trakcie obrad, przedstawiciel KSW – dr hab. Piotr Gawliczek – przedstawił dwie prezentacje dot. uwarunkowań wdrażania e-learningu w krajach objętych programem.

 

Celem DEEP jest stałe zwiększanie bezpieczeństwa międzynarodowego poprzez profesjonalizację kształcenia i szkolenia oficerów, podoficerów oraz pracowników cywilnych resortów obrony narodowej krajów partnerskich, zgodnie z obowiązującymi  w NATO standardami. Programem objętych jest 14 państw: Afganistan, Armenia, Azerbejdżan, Gruzja, Kazachstan, Kirgizja, Macedonia, Mauretania, Mołdawia, Mongolia, Serbia, Tunezja, Ukraina i Uzbekistan. Trzy kolejne: Bośnia, Kosowo i Kolumbia zgłosiły chęć przystąpienia do tej inicjatywy.

 

KSW od 2 lat aktywnie uczestniczy w programach DEEP dot. Ukrainy, Azerbejdżanu, Armenii i Macedonii, wspierając działania NATO związane z wdrożeniem systemowych rozwiązań sfery kształcenia na odległość.