Konferencja „Uczelnia na miarę potrzeb”

16 maja br., odbyła się konferencja „Uczelnia na miarę potrzeb”. Organizatorem był Polski Instytut Rozwoju Biznesu, zaś miejscem Centrum Bankowo-Finansowe „Nowy Świat” w Warszawie. Uczestnicy, w tym z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Polskiego Uniwersytetu Wirtualnego z Łodzi, debatowali nad kwestiami: (1) jak reklamować uczelnie?, (2) jak zadbać o studenta z zagranicy?, (3) jak pozyskać i komunikować się z „klientem” – studentem? (4) co to znaczy nowoczesne metody kształcenia?, (5) z jakimi problemami borykają się polskie uczelnie?, (6) czy szkolnictwo wyższe można porównywać do działalności biznesowej?

W trakcie konferencji, wykład na temat – Quo vadis e-learning? Wnioski i rekomendacje z perspektywy Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku” wygłosił dr hab. Piotr Gawliczek, prof. KSW, Dyrektor Centrum E-learningu KSW.
Celem wystąpienia było obalenie pokutujących mitów na temat e-learningu – organizacyjnych, technicznych i mentalnych oraz przedstawienie Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku jako uczelni otwartej na innowacje, zaangażowanej w międzynarodowe przedsięwzięcia e-learningowe w ramach programów wspierania transformacji systemów edukacyjnych krajów partnerskich NATO. Ponadto przedstawione zostały praktyczne rozwiązania związane z możliwościami platformy LMS ILIAS w zakresie wspierania procesu dydaktycznego (np. e-learningowe studia podyplomowe), prowadzeniem zajęć angażujących studentów, a także niekonwencjonalnych sposobów wykorzystywania mediów społecznościowych w kształceniu i szkoleniu.

Na stronie konferencji zamieszczona została sylwetka prelegenta z KSW:

dr hab. Piotr Gawliczek, prof. KSW to absolwent Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, Akademii Dowodzenia Bundeswehry w Hamburgu, Europejskiego Kolegium Bezpieczeństwa i Obrony w Brukseli, Akademii Obrony NATO w Rzymie oraz Uniwersytetu Obrony Narodowej Chińskiej Republiki Ludowej w Pekinie. W sferze zainteresowań naukowych znajdują się kwestie interakcji cywilizacyjnych, zastosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji dla bezpieczeństwa, a także istota e-learningu/m-learningu/b-learningu, komunikacji strategicznej oraz mediów społecznościowych. Jest autorem licznych monografii, artykułów, recenzji dot. wspomnianych obszarów, zarówno w języku polskim, jak językach obcych. Jest członkiem rad wydawniczych zagranicznych czasopism  naukowych oraz międzynarodowych gremiów zajmujących się kwestiami szeroko pojętego bezpieczeństwa, w tym cyberbezpieczeństwa. Jest autorem koncepcji e-learningowych dot. uczelni polskich oraz liderem podmiotów NATO związanych z wdrażaniem kompleksowych rozwiązań sfery kształcenia zdalnego dla krajów partnerskich – Armenii, Azerbejdżanu, Gruzji, Macedonii oraz Ukrainy. Kierował ponad trzydziestoma zespołami zadaniowymi NATO, za co otrzymał osobiste podziękowanie asystenta Sekretarza Generalnego. Jego pasją są języki obce oraz Nordic Walking..

Link do strony internetowej konferencji:

http://pirbinstytut.pl/index.php/uczelnia-na-miare-potrzeb-25-04-2018