Posiedzenie grupy ADL WG w Rzymie

23-27 kwietnia 2018 roku, w siedzibie Akademii Obrony NATO odbyło się posiedzenie grupy roboczej ds. kształcenia na odległość, funkcjonującej w ramach konsorcjum Partnerstwa dla Pokoju/PdP (PfP Consortium Advanced Distributed Learning Working Group – ADL WG). Uczestniczyło ponad czterdziestu przedstawicieli dwudziestu państw Sojuszu oraz krajów konsorcjum PdP: Armenia, Austria, Azerbejdżan, Bułgaria, Estonia, Gruzja, Kanada, Litwa, Łotwa, Macedonia, Mołdawia, Polska, Republika Czech, Rumunia, Słowacja, Stany Zjednoczone, Szwecja, Ukraina, Wielka Brytania, Włochy. Obecni byli także przedstawiciele dowództw i instytucji edukacyjnych Sojuszu, w tym dowództwa strategicznego NATO ds. transformacji (ACT) –  Norfolk oraz Szkoły NATO z Oberammergau. Celem posiedzenia była wymiana doświadczeń związanych z implementacją innowacyjnych rozwiązań sfery e-learningu, w tym dot. wykorzystania technologii VR (rzeczywistość wirtualna), sztucznej inteligencji oraz mikrolearningu.

W stolicy Włoch obecni byli m.in. przedstawiciele uczelni z Armenii, Azerbejdżanu, Macedonii i Ukrainy, wspieranych przez Kujawską Szkołę Wyższą w ramach programów transformacji systemów szkolnictwa wojskowego (Defence Education Enhancement Program – DEEP). Uczestnikiem posiedzenia, jako jedyna osoba z Polski, był dr hab. Piotr Gawliczek, prof. KSW, dyrektor Centrum E-learningu KSW. Aktywna obecność przyniosła wymierne korzyści dla Kujawskiej Szkoły Wyższej w postaci uzyskania dostępu do wszystkich zasobów dydaktycznych wykorzystywanych w Akademii Obrony NATO, w tym najnowszej edycji kursu e-learningowego „Podstaw wiedzy o NATO – rev. 8”, nad którym prace zakończono w marcu br. Elementem wieńczącym obrady było wskazanie czasu i miejsca kolejnego posiedzenia. Odbędzie się w Kijowie  w listopadzie br., zaś gospodarzem będzie Uniwersytet Obrony Narodowej Ukrainy.

Konsorcjum PdP to skrócona nazwa Konsorcjum Partnerstwa dla Pokoju Akademii Obrony oraz Instytutów Studiów Bezpieczeństwa (PfP Consortium of Defence Academies and Security Studies Institutes). To organizacja międzynarodowa utworzona w 1999 roku, jako wspólna inicjatywa amerykańsko – niemiecka. Konsorcjum PdP jest ukierunkowane na wspieranie procesu edukacji obronnej oraz wojskowej poprzez promowanie szerokiej współpracy na płaszczyźnie instytucjonalnej. Jego siedziba znajduje się w Europejskim Centrum Studiów Obronnych im. George C. Marshalla w Garmisch-Partenkirchen. Pod auspicjami konsorcjum PdP funkcjonuje osiem grup roboczych, z których jedna zajmuje się kształceniem zdalnym. Założona została w 1999 roku. Obecnie kierowana jest przez współprzewodniczących – Gretę Keremidczewą (Bułgaria) oraz Paula Thurkettle (Wielka Brytania).