KSW wspiera potrzeby e-learningowe Armenii

Prowadzone z inicjatywy rektora Kujawskiej Szkoły Wyższej – prof. nadzw. dr. hab. Stanisława Kunikowskiego działania ukierunkowane na promocję wizerunku Uczelni oraz włączanie potencjału e-learningowego KSW w system współpracy międzynarodowej znalazły kolejne potwierdzenie. W rezultacie uzgodnień dokonanych na szczeblu Kwatery Głównej NATO, dyrektor Centrum E-learningu: dr hab. Piotr Gawliczek, prof. KSW, uczestniczył w dniach 20-23 marca br, w dorocznej wizycie przeglądowej programu NATO DEEP Armenia. W skład zespołu, wchodzili przedstawiciele Kwatery Głównej NATO oraz Republiki Czeskiej, Kanady, Litwy, Niemiec i Polski.

Głównym celem pobytu w Erywaniu było dokonanie oceny zakresu oraz sposobu wdrażania kompleksowych rozwiązań edukacyjnych na potrzeby systemu obronności Armenii. Członkowie zespołu odbyli serię oficjalnych spotkań w ministerstwie obrony narodowej oraz podmiotach edukacji wojskowej mających swe siedziby w Erywaniu: Narodowym Uniwersytecie Badań Obronnych, Narodowym Instytucie Badań Strategicznych, Akademii Sił Zbrojnych, Uniwersytecie Sił Powietrznych, Szkole Podoficerów Zawodowych Wojsk Lądowych. Ponadto zostali zapoznani z infrastrukturą zespołu szkół wojskowych w m. Diligjan. Grupa spotkała się również z ambasadorem Niemiec w Erywaniu, przedstawicielami ambasady amerykańskiej oraz attachés obrony krajów Sojuszu akredytowanymi w stolicy Armenii. W trakcie spotkania podsumowującego, w ministerstwie obrony narodowej, wstępnie uzgodniono kluczowe przedsięwzięcia programu NATO DEEP Armenia na lata 2018-2019. Jednym z nich, prowadzonym w Polsce, będą warsztaty dla przedstawicieli Akademii Sił Zbrojnych Armenii, na temat wdrażania kompleksowych rozwiązań sfery kształcenia na odległość, w tym nasycania programów kształcenia oraz szkolenia formami e-learningowymi. Gospodarzem będzie Kujawska Szkoła Wyższa. Należy podkreślić, że pobyt delegacji został nagłośniony w mediach oraz mediach społecznościowych. Przykładem jest informacja opublikowana przez armeńską agencję prasową: https://armenpress.am/eg/news/92743/

NATO DEEP Armenia jest czwartym programem, w ramach którego KSW wspiera potrzeby NATO w ramach programów partnerskich sfery transformacji systemów szkolnictwa wojskowego i dopasowywania do standardów Sojuszu. Pierwszy to DEEP Ukraina, w ramach którego zorganizowano w KSW pięć szkoleń, drugim jest DEEP Azerbejdżan, w ramach którego przedstawiciel KSW przebywał w Baku, kierując zespołem ekspertów NATO. Trzecim jest DEEP Macedonia, w ramach którego, 16-20 marca br. zostały zorganizowane przez Wydział Zamiejscowy w Nowym Targu warsztaty dot. administrowania platformą LMS ILIAS.