CEL współorganizatorem e-learningowych warsztatów pod egidą NATO

16-19 marca br., eksperci ds. e-learningu z Akademii Wojskowej Republiki Macedonii w Skopje byli uczestnikami, zorganizowanych przez Kujawską Szkołę Wyższą we Włocławku, warsztatów na temat praktycznego wykorzystania form oraz metod kształcenia na odległość. Zgodnie z decyzją rektora KSW, prof. nadzw. dr. hab. Stanisława Kunikowskiego, przedsięwzięcie szkoleniowe, realizowane w ramach programu NATO DEEP Macedonia, zostało przygotowane i przeprowadzone przez Wydział Zamiejscowy w Nowym Targu, we współpracy z Centrum E-learningu (CEL). Uczestnikami ze strony macedońskiej byli: prof. dr Dimitar Bogatinov oraz mjr Igor Nakev. Ze strony KSW, koordynatorem szkolenia była Pełnomocnik Dziekana Wydziału Zamiejscowego w Nowym Targu – Anetta Supel.

Wychodząc naprzeciw potrzebom określonym przez stronę macedońską, nacisk położony został na tzw. twardą administrację LMS ILIAS. To przede wszystkim konfigurowanie platformy oraz praca w panelu administratora. Szkolenie, prowadzone przez zespół kierowany przez dyrektora CEL – dr. hab. Piotra Gawliczka, prof. KSW, odbywało się równocześnie na dwóch instalacjach: platformie testowej, jaką dysponuje uczelnia ze Skopje oraz platformie e-learningowej KSW. Eksperci macedońscy wykonywali konkretne zadania: (1) tworzenie wielu kont równocześnie przy pomocy skryptu, (2) tworzenie nowych ról oraz szablonów uprawnień, (3) tworzenie strony startowej, (4) aktywowanie oraz deaktywowanie postępów nauczania, (5) konfiguracja pulpitu osobistego, (6) tworzenie struktury katalogów i plików, (7) tworzenie modułów nauczania, (8) tworzenie testów, (9) tworzenie ankiet. W toku warsztatów zarekomendowano stronie macedońskiej wykorzystanie systemu operacyjnego Ubuntu Server do zainstalowania nowej wersji platformy testowej, a także podjęcie oficjalnych działań zmierzających do przetłumaczenia interfejsu platformy LMS ILIAS na język macedoński.

Podczas pobytu w Nowym Targu goście ze Skopje zostali przyjęci przez przedstawicieli władz lokalnych: starostę powiatu nowotarskiego – Krzysztofa Fabera oraz wiceburmistrza – Waldemara Wojtaszka, któremu towarzyszyła Naczelnik Wydziału Kultury, Sportu i Promocji – Katarzyna Put. Spotkania stanowiły też okazję do wzmocnienia wizerunku Kujawskiej Szkoły Wyższej w regionie, a  jednocześnie promocji „Podhalańskiego Forum Proobronności”, połączonego z międzynarodowym sympozjum na temat „Terroryzm wyzwaniem XXI wieku” (planowany termin – 13 kwietnia br.). Pobyt w Nowym Targu został zwieńczony wręczeniem gościom certyfikatów uczestnictwa w szkoleniu, z podpisami faksymilowymi rektora KSW – prof. nadzw. dr. hab. Stanisława Kunikowskiego oraz Koordynatora Programów DEEP  Kwatery Głównej NATO w Brukseli – Mariusza Solisa.

Warsztaty były elementem kompleksowej współpracy Sojuszu Północnoatlantyckiego z Republiką Macedonii, ukierunkowanej m.in. na rozwój systemu szkolnictwa wojskowego tego kraju. Działania wynikają z zapisów Programu Wspierania Systemu Edukacji Obronnej (Defence Education Enhancement Programme – DEEP). Kolejne przedsięwzięcie dot. wdrażania platformy LMS ILIAS na potrzeby systemu szkolnictwa wojskowego Macedonii odbędzie się na początku czerwca br. w Skopje.