Zacieśnianie współpracy e-learningowej z KPSW w Bydgoszczy

27 bm., z inicjatywy Rektora KSW, prof. nadzw. dr. hab. Stanisława Kunikowskiego, zorganizowana została w siedzibie Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej (KPSW) w Bydgoszczy prezentacja (live-demo) kompleksowych rozwiązaniach e-learningowych Kujawskiej Szkoły Wyższej oraz możliwości uczelnianej platformy LMS ILIAS. W przedsięwzięciu uczestniczyły władze KPSW, największej niepublicznej uczelni tego miasta: JM Rektor – dr Helena Czakowska, prof. nzw. KPSW, której towarzyszyli prorektor, kanclerz, dziekani i prodziekani wydziałów oraz dyrektorzy instytutów.

W trakcie prezentacji, przedstawiciel KSW (dr hab. Piotr Gawliczek, prof. KSW) przekazał podstawowe informacje o platformie LMS ILIAS jako narzędziu wykorzystywanym przez podmioty sfery szkolnictwa wyższego oraz podmioty bezpieczeństwa i obronności na całym świecie. Dodał, że platforma KSW posiada, jako jedna z trzech w Polsce, akredytację międzynarodowej społeczności LMS ILIAS. Następnie omówił kluczowe funkcjonalności w zakresie relacji wykładowca-student i zarysował podstawy formalno-prawne e-learningu w KSW. Wskazał na przykłady wykorzystania platformy do wspierania działalności Uczelni, np. w procesie rekrutacji, prowadzeniu studiów, kursów i szkoleń, ocenie jakości kształcenia (wykładowców oraz administracji). Z kolei skupił się na wykorzystaniu LMS ILIAS do harmonizacji komunikacji strategicznej na kontach w mediach społecznościowych oraz do prowadzenia testów wiedzy, konkursów itp. (po zeskanowaniu kodu QR). Prezentację zwieńczyły informacje o wykorzystaniu platformy do szkoleń grup zagranicznych, w języku angielskim (KSW jest jedyną uczelnią w Polsce, która wspiera e-learningowe potrzeby państw partnerskich NATO w ramach programów DEEP).