Program DEEP Armenia wspierany e-learningowo przez KSW

Dynamizują się, prowadzone z inicjatywy Rektora KSW, prof. nadzw. dr. hab. Stanisława Kunikowskiego, działania związane z międzynarodową promocją potencjału e-learningowego Kujawskiej Szkoły Wyższej, w ramach programów wspierania transformacji systemów szkolnictwa wojskowego państw partnerskich NATO – DEEP. Akademia Wojskowa Sił Zbrojnych Republiki Armenii w Erywaniu to już czwarta zagraniczna uczelnia, z którą Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku podejmuje współpracę związaną z praktycznym wykorzystaniem form i metod kształcenia zdalnego na potrzeby resortu obrony narodowej. Pierwszą uczelnią był Uniwersytet Obrony Narodowej Ukrainy – Kijów, drugą Akademia Wojskowa Sił Zbrojnych Azerbejdżanu – Baku, trzecią Akademia Wojskowa Republiki Macedonii – Skopje.

Jak wynika z uzgodnień dokonanych w Kwaterze Głównej NATO, przedstawiciel Kujawskiej Szkoły Wyższej wejdzie w skład międzynarodowego zespołu ekspertów, którzy w przyszłym miesiącu wezmą udział w dorocznej wizycie przeglądowej programu DEEP Armenia. Celem pobytu w Erywaniu będzie m.in. dokonanie oceny zakresu i sposobu  wdrożenia rozwiązań e-learningowych w systemie szkolnictwa wojskowego Armenii poprzez wykorzystanie platformy LMS ILIAS. Ponadto zamiarem będzie  opracowanie planu przedsięwzięć merytorycznych na rok 2018, w tym szkoleń prowadzonych w Polsce przez specjalistów Centrum E-learningu. W składzie zespołu NATO znajdą się przedstawiciele Kwatery Głównej oraz takich państw jak: Austria, Republika Czeska, Kanada, Litwa, Niemcy, Stany Zjednoczone.