Zacieśnianie współpracy e-learningowej z KPSW w Bydgoszczy

27 bm., z inicjatywy Rektora KSW, prof. nadzw. dr. hab. Stanisława Kunikowskiego, zorganizowana została w siedzibie Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej (KPSW) w Bydgoszczy prezentacja (live-demo) kompleksowych rozwiązaniach e-learningowych Kujawskiej Szkoły Wyższej oraz możliwości uczelnianej platformy LMS ILIAS. W przedsięwzięciu uczestniczyły władze Czytaj więcej

Program DEEP Armenia wspierany e-learningowo przez KSW

Dynamizują się, prowadzone z inicjatywy Rektora KSW, prof. nadzw. dr. hab. Stanisława Kunikowskiego, działania związane z międzynarodową promocją potencjału e-learningowego Kujawskiej Szkoły Wyższej, w ramach programów wspierania transformacji systemów szkolnictwa wojskowego państw partnerskich NATO – DEEP. Akademia Wojskowa Sił Zbrojnych Czytaj więcej