Nowa wersja platformy e-learningowej LMS ILIAS

Platforma LMS ILIAS, wdrożona w roku ubiegłym w Centrum E-learningu (CEL) Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku, jest systematycznie rozwijana oraz doskonalona. Aktualnie konta posiada ponad 1200 użytkowników, w większości studentów KSW. 27 stycznia br. została oficjalnie oddana do użytku wersja systemu oznaczona jako 5.3.  Posiada 124 nowe funkcje i moduły w porównaniu z wersją poprzednią, czyli 5.2.8. Szczególny nacisk projektantów został położony na zapewnienie możliwości płynnego szkolenia w trybie off-line, czyli realizacji szkoleń nawet bez dostępu do internetu. Oprócz zmian w interfejsie, nowa wersja ma poprawić wydajność, zwiększając komfort oraz intuicyjność obsługi przez użytkownika. Należy podkreślić, że innowacyjne rozwiązania e-learningowe wdrażane w CEL są doceniane w środowisku międzynarodowym. W trakcie ubiegłorocznej konferencji światowych użytkowników LMS ILIAS, we Fryburgu Bryzgowijskim, CEL zostało wskazane jako jedyny podmiot w naszym kraju odpowiadający za polską wersję językową platformy wykorzystywanej przez takie podmioty jak: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie, Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu czy Akademia Morska w Gdyni. Po przeprowadzeniu przez zespół CEL serii testów, platforma w wersji 5.3. zostanie wdrożona do użytku dla wspierania potrzeb interesariuszy wewnętrznych oraz zewnętrznych KSW.