O Kujawskiej Szkole Wyższej po raz kolejny na stronie internetowej NATO!

Na stronie internetowej NATO opublikowana została informacja nawiązująca do szkolenia przeprowadzanego w Skopje przez przedstawicieli Centrum E-learningu KSW, jako zespołu ekspertów NATO. Ponadto z Kwatery Głównej NATO skierowane zostało do Rektora KSW, prof. nadzw. dr. hab. Stanisława Kunikowskiego pismo z podziękowaniem za sprawne przeprowadzenie przedsięwzięcia, na wysokim poziomie merytorycznym.   

Przedstawiciele KSW przeprowadzili w stolicy Macedonii, w dniach 11-14 grudnia 2017 roku, serię wykładów, prezentacji oraz transmisji. Przedsięwzięcie na temat „Warsztaty e-learningu jako innowacyjnego narzędzia edukacji oraz szkoleń. Wymiana doświadczeń dot. najlepszych praktyk rozwoju systemów kształcenia zdalnego” zostało zrealizowane w ramach nowo uruchomionego programu transformacji systemu szkolnictwa wojskowego Republiki Macedonii – NATO DEEP. Link do informacji ze stronie NATO:

https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_150539.htm