Podziękowania dla KSW z Kwatery Głównej NATO

19 grudnia 2017, na ręce rektora Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku, prof. nadzw. dr hab. Stanisława Kunikowskiego skierowane zostały podziękowania dotyczące zaangażowania pracowników Centrum E-learningu w warsztaty e-learningowe zorganizowane w Akademii Wojskowej Republiki Macedonii w Skopje.
Wersja angielska:

Dear Rector,
As programme manager in NATO HQ for the Defence Education Enhancement Programme (DEEP) with the former Yugoslav Republic of Macedonia (FYROM), I would like to thank you and your staff for the latest ADL event supported by your University within this DEEP between 11-14 December 2017. This event marks the pilot event for the initiation of this new DEEP with an aspirant member state of NATO. E-learning is an important element in improving defence education and greatly contributes to modernisation of educational process in the FYROM Armed Forces. NATO has received very constructive feedbacks from participants and they were positively impressed by the professionalization of your instructors. I am convinced that the knowledge acquired by our Macedonian friends will serve them to develop further their capacity in the area of ADL development. Let me also personally thank Prof. Piotr Gawliczek for organising the whole work and keeping the educational standards at high level.


Looking forward our continued cooperation.
Best regards,
Pavel Anastasov
NATO HQ / International Staff

Tłumaczenie robocze w języku polskim:

Magnificencjo Rektorze,
Jako dyrektor prowadzonego w  Kwaterze Głównej NATO Programu ds.  Wspierania Edukacji Obronnej (DEEP) z byłą Jugosłowiańską Republiką Macedonii (FYROM) chciałbym uprzejmie podziękować Panu Rektorowi i Pana pracownikom za zaangażowanie dot. e-learningowego wsparcia tego programu przez Kujawską Szkołę Wyższą, w okresie 11-14 grudnia 2017 r. To wydarzenie, o charakterze  pilotażowym, inicjuje nowy program współpracy z państwem aspirującym do członkostwa w NATO. E-learning jest ważnym elementem wsparcia edukacji obronnej, w znaczącym stopniu przyczyniającym się do optymalizacji procesu kształcenia w Siłach Zbrojnych FYROM. NATO uzyskało bardzo pozytywne oceny i opinie od uczestników strony macedońskiej. Byli oni pod wrażeniem profesjonalizmu ekspertów. Jestem przekonany, że wiedza nabyta przez naszych macedońskich przyjaciół posłuży im do dalszego rozwijania ich zdolności w zakresie wdrażania e-learningu
Chciałbym przy okazji osobiście podziękować prof. Piotrowi Gawliczkowi za przygotowanie i przeprowadzenie przedsięwzięcia na poziomie najwyższych standardów.

 

W nadziei na naszą dalszą współpracę, łączę wyrazy szacunku.
Pavel Anastasov
Kwatera Główna NATO, Sztab Międzynarodowy