Przedstawiciel KSW uczestnikiem ogólnopolskiej konferencji „Bezpieczeństwo – prawo studenta, a powinność uczelni i środowisk lokalnych”

W dniach 07-08 grudnia br. odbyła się konferencja „Bezpieczeństwo – prawo studenta, a powinność uczelni i środowisk lokalnych” Organizatorem był Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Uczestniczyli przedstawiciele ponad trzydziestu uczelni krajowych oraz podmiotów zajmujących się szeroko pojętą współpracą w ramach programu Erasmus, w tym reprezentanci Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP), Fundacji Rozwoju Systemów Edukacji (FRSE), Fundacji Perspektywy, European Students Network (ESN) Polska, a także przedstawiciele komend Policji, Straży Miejskiej oraz urzędów miejskich.

Obrady, które toczyły się w auli Biblioteki Uniwersyteckiej, zorganizowano w formie pięciu sesji obejmujących następujące tematy: (1) bezpieczeństwo – wyzwanie naszych czasów, (2) przykłady dobrych praktyk, (3) bezpieczeństwo – studenci dla studentów, (4) współpraca uczelniana – środowisko lokalne, (5) rola mediów i edukacji w promowaniu bezpieczeństwa.  

W trakcie sesji dotyczących wymienionych sfer/aspektów bezpieczeństwa wystąpienia przedstawili reprezentanci siedmiu uczelni: Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Techniczno-Przyrodniczego z Bydgoszczy, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Politechniki Wrocławskiej.  W gronie tym był przedstawiciel Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku,  dr hab. Piotr Gawliczek, prof. KSW. Wygłosił referat nt.: Platforma e-learningowa LMS ILIAS narzędziem krzewienia świadomości wielokulturowej.

Konferencji towarzyszyła wystawa fotograficzna „Toruńczycy z wyboru”, która była pierwotnie eksponowana w centrum miasta w ramach 2. Toruńskiego Tygodnia Tolerancji. W czasie trwania konferencji „Bezpieczeństwo” wystawa, przedstawiająca sylwetki 23 osób z 20 państw, była eksponowana w przestrzeni pomiędzy Rektoratem i Aulą UMK. Informacje nt. wystawy: http://www.torun.pl/pl/torunczycy-z-wyboru

Zdjęcie tytułowe:  Andrzej Romański (UMK)