Rusza pierwsza edycja e-learningowych studiów podyplomowych KSW

W wyniku przeprowadzonej rekrutacji on-line, po raz pierwszy w historii Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku uruchomione zostaną e-learningowe studia podyplomowe. Podstawą rozwiązania systemowego, była platforma rekrutacja.ksw.wloclawek.pl. Uwzględniono wymogi formalne wynikające z ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz techniczne kwestie prowadzenia dwusemestralnych studiów podyplomowych on-line, wieńczonych świadectwem ich ukończenia. Forma taka jest realizowana w wiodących uczelniach zagranicznych oraz kilku polskich, np. Polskim Uniwersytecie Wirtualnym. W tym celu wykorzystywane są specjalne platformy komercyjne lub moduły. Istotą rozwiązania wdrożonego w KSW jest wykorzystanie możliwości LMS ILIAS.

W ramach pierwszej edycji, 7 grudnia br., zostaną uruchomione studia „Trener i coach w biznesie, edukacji i administracji publicznej”. Będą realizowane przy współpracy z doświadczonymi trenerami, co pozwala na osiągnięcie efektu synergii teorii akademickiej z praktyką biznesu. To unikatowa na rynku możliwość zdobycia kompleksowej wiedzy przy wykorzystaniu metod i technik kształcenia na odległość. Studia kierowane są do osób, które zamierzają poszerzyć oraz ugruntować wiedzę oraz umiejętności praktyczne w zakresie trenerstwa i coachingu oraz ich funkcjonowania w środowisku biznesowym. Studia obejmują tematykę diagnozy potrzeb szkoleniowych i rozwojowych, pracę z grupą oraz specyfikę warsztatu pracy trenera, coacha. Ważnym aspektem jest przedstawienie kwestii wykorzystania nowych technologii w pracy trenera/coacha. Biorąc pod uwagę specyfikę studiów, zaliczenia przedmiotów będą odbywały się w formie testów wykonanych w edytorze SCORM, projektów lub w innej formie komunikacyjnej, przyjętej przez wykładowcę.

Należy podkreślić, że istnieje jeszcze możliwość zapisania się na te studia. Wszelkie informacje dostępne są pod adresem cel@ksw.wloclawek.pl