Przedstawiciel KSW uczestnikiem międzynarodowego przedsięwzięcia e-learningowego

13-16 listopada 2017 roku, w Kiszyniowie odbywa się posiedzenie grupy roboczej ds. e-learningu, funkcjonującej w ramach konsorcjum Partnerstwa dla Pokoju. Organizatorem przedsięwzięcia jest Akademia Obrony Narodowej Mołdawii. W spotkaniu uczestniczą przedstawiciele szesnastu państw: Austrii, Bułgarii, Estonii, Gruzji, Litwy, Łotwy, Mołdawii, Niemiec, Norwegii, Polski, Rumunii, Ukrainy, Stanów Zjednoczonych, Szwecji, Wielkiej Brytanii, Włoch, a także dowództw i instytucji edukacyjnych NATO, w tym dowództwa strategicznego ds. transformacji (ACT) z Norfolk, Akademii Obrony NATO z Rzymu oraz Szkoły NATO z Oberammergau.

Celem posiedzenia jest wymiana doświadczeń oraz optymalizacja współpracy podmiotów krajowych oraz międzynarodowych, zajmującymi się e-learningiem. Uczestnikiem posiedzenia jest, jako jedyna osoba z Polski, przedstawiciel Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku – dr hab. Piotr Gawliczek, prof. KSW. Konsorcjum Partnerstwa dla Pokoju Akademii Obrony i Instytutów Studiów Bezpieczeństwa to prestiżowa organizacja międzynarodowa utworzona w 1999 roku, jako wspólna inicjatywa amerykańsko – niemiecka. Konsorcjum jest ukierunkowane na wspieranie procesu edukacji obronnej oraz wojskowej poprzez promowanie szerokiej współpracy na płaszczyźnie instytucjonalnej. Jego siedziba znajduje się w Europejskim Centrum Studiów Obronnych im. George C. Marshalla w Garmisch-Partenkirchen. Kolejne posiedzenie grupy roboczej odbędzie się w kwietniu 2018 roku.