Platforma ILIAS wspiera e-learningową naukę języków obcych

W roku akademickim 2017/2018, w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku, wprowadzono innowacyjne rozwiązanie dot. form i metod nauki języka obcego. Na podstawie wniosków w programu pilotażowego realizowanego w poprzednim roku akademickim, lektoraty z języka obcego są prowadzone w formie e-learningowej, na platformie www.lerni.us, natomiast bezpośredni dostęp do zasobów jest również możliwy poprzez uczelnianą platformę LMS ILIAS. Opcja ta dotyczy studentów studiów niestacjonarnych, od trzeciego semestru studiów oraz od pierwszego semestru na kierunku Pedagogika oraz Pielęgniarstwo – studia drugiego stopnia. W wydziałach zamiejscowych lektorat prowadzony jest w formie e-learningu od pierwszego semestru zajęć.

Platforma www.lerni.us umożliwia naukę pięciu języków nowożytnych: angielskiego (w tym angielskiego biznesowego – Business English), niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego oraz włoskiego. Zakres oferty dla studentów obejmuje: (1) nieograniczony dostęp do bazy multimediów edukacyjnych przygotowanych przez najlepszych metodyków, (2) wersję na komputer oraz aplikację mobilną na smartfony, (3) sześć pełnych multimedialnych kursów językowych wraz z modułem tworzenia list słówek, (4) panel nauczycielski pozwalający: zakładać grupy, analizować statystyki, zadawać zadania, (5)  wsparcie w procesie wdrożenia oraz podczas samej pracy m.in. poprzez blended learning, (6) certyfikaty językowe. Dodatkowo system nauki on-line zawiera: (1) indywidualny i akademicki tryb nauki – nauka na uczelni oraz w domu, (2) mobilną wersję na smartfony i tablety – powtórki słówek w dowolnym miejscu, (3) raporty postępów – wgląd w ranking postępów wszystkich użytkowników, (4) gry edukacyjne – innowacyjne metody nauki nowego języka obcego, (5) moduł sprawdzania wymowy – nagrania.

Obowiązkowe zaliczenia oraz egzaminy będą przeprowadzane w siedzibie uczelni.

 

Informacje na temat dostępności oraz logowania do systemu:

Joanna Skiba, Kierownik Studium Języków Obcych

international@ksw.wloclawek.pl, tel. 660 719 054