Kujawska Szkoła Wyższa wspiera ogólnopolski program PASZPORT

Powodzeniem zakończyły się działania ukierunkowane na włączenie Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku w system szkolenia dla potrzeb organizacji proobronnych oraz klas mundurowych. W piśmie skierowanym 2 października br., przez dyrektora Biura do Spraw Proobronnych MON (BdSP) do Rektora KSW, prof. nadzw. dr. hab. Stanisława Kunikowskiego, zamieszczony został wykaz osób wytypowanych do zaliczenia kursu e-learningowego „e-Vademecum strzelca. Proobronny kontra ILIAS”. To innowacyjny element ogólnopolskiego programu „Paszport do współpracy pododdziałów organizacji proobronnych z jednostkami wojskowymi Sił Zbrojnych RP – PASZPORT”.

 

 Przedmiotowe działania stały się możliwe dzięki konsekwentnemu zacieśnianiu współpracy KSW z BdSP w podejmowaniu wysiłków na rzecz bezpieczeństwa oraz edukacji proobronnej młodego pokolenia Polaków. Wsparcie programu PASZPORT jest tego najnowszym potwierdzeniem. Na uczelnianej platformie LMS ILIAS uruchomiono dedykowany obszar, do którego mają dostęp wytypowani uczestnicy programu. Kolejnym elementem było wysłanie indywidualnego maila z informacjami dot. logowania i hasłem. Uczestnicy, po założeniu kont na platformie LMS ILIAS, przystąpią od 13 bm. do zaliczania kursu. Symbolicznym elementem nawiązującym do współpracy jest rysunek „Proobronny kontra ILIAS” (autor – Magdalena Rochnowska), wykorzystywany do celów promocji KSW.