Nowa odsłona platformy e-learningowej KSW

Rozpoczynający się rok akademicki w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku jest okazją do prezentacji nowej odsłony platformy e-learningowej naszej uczelni.

Nowa wersja platformy LMS ILIAS pozwoli na jeszcze skuteczniejsze realizowanie misji Centrum E-learningu KSW, a więc „inicjowanie i popularyzowanie wykorzystania metod i technik kształcenia na odległość w prowadzonych przez KSW studiach I i II stopnia (oraz podyplomowych), a także kursach, w tym w formule e-learningowej„. Do głównych zmian na platformie można zaliczyć stworzenie nowej szaty graficznej, utworzenie obszaru publicznego oraz całkowicie nową organizację treści na platformie.

Utworzenie obszaru publicznego na platformie pozwoli na utworzenie ogólnodostępnego repozytorium materiałów dydaktycznych Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku. Wybrani wykładowcy naszej uczelni upublicznią część swoich materiałów z wykładów dla wszystkich zainteresowanych osób. Pozwoli to nie tylko na szerokie upowszechnienie dorobku intelektualnego naszej uczelni, ale także na promowanie samej wiedzy specjalistycznej.

Niezależnie od zmian w interfejsie przeprowadzono także aktualizację wersji LMS ILIAS na 5.2.8, a samą platformę przeniesiono na nowy serwer. Wszystkie te działania pozwoliły na znaczną poprawę wydajności platformy e-learningowej KSW, zwiększając znacznie komfort pracy na niej dla studentów i dydaktyków uczelni.

Intensywne prace w ramach pracy z platformą LMS ILIAS oraz wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań przyczyniły się do tego, że społeczność ILIAS wyznaczyła Centrum E-learningu KSW jako główny zespół odpowiedzialny za polską wersję językową platformy. Jest to pierwszym krokiem do osiągnięcia przez Kujawską Szkołę Wyższą we Włocławku elitarnego statusu członka „ILIAS open source e-Learning society”.

Aktualna wersja platformy ILIAS jest już dostępna pod adresem cel.ksw.wloclawek.pl

Zapraszamy również do odwiedzenia nowej strony Centrum E-learningu KSW, która od dzisiaj jest dostępna pod adresem elearning.ksw.wloclawek.pl