„Szkolenia wstępne dla studentów KSW” w formule e-learningowej rozpoczęte!

Od roku akademickiego 2017/2018 zmienione zostały zasady prowadzenia „Dnia zerowego”, czyli cyklu spotkań, informacji, obowiązkowych szkoleń związanych z wprowadzeniem nowo przyjętych studentów w realia Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku. Z inicjatywy Rektora, prof. nadzw. dr. hab. Stanisława Kunikowskiego, przedsięwzięcie, nazwane Czytaj więcej

Zajęcia on-line już możliwe na uczelnianej platformie LMS ILIAS!

Sukcesem zakończyły się działania ukierunkowane na integrację systemu wideokonferencyjnego BigBlueButton z platformą e-learningową LMS ILIAS Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku. To pierwsze w Polsce tego typu rozwiązanie, autorstwa pracowników Centrum E-learningu KSW, stanowiące, że możliwe jest prowadzenie wirtualnych zajęć w Czytaj więcej

Nowa odsłona platformy e-learningowej KSW

Rozpoczynający się rok akademicki w Kujawskiej Szkole Wyższej we Włocławku jest okazją do prezentacji nowej odsłony platformy e-learningowej naszej uczelni. Nowa wersja platformy LMS ILIAS pozwoli na jeszcze skuteczniejsze realizowanie misji Centrum E-learningu KSW, a więc „inicjowanie i popularyzowanie wykorzystania Czytaj więcej