Ruszyła rekrutacja on-line na e-learningowe studia podyplomowe!

W związku z uruchomieniem w roku akademickiego 2017/2018, e-learningowych studiów podyplomowych w języku polskim i angielskim,  rozpoczęła się rekrutacja on-line. Podstawą rozwiązania systemowego, dotyczącego kwestii rejestracyjnych jest platforma LMS ILIAS rekrutacja.ksw.wloclawek.pl, natomiast przyjęta sekwencja czynności to unikatowe, autorskie opracowanie Centrum E-learningu KSW. Łączy wymogi formalno-prawne, wynikające z ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, z prowadzeniem dwusemestralnych studiów podyplomowych on-line na platformie e-ksw.wloclawek.pl, wieńczonych świadectwem ich ukończenia.

Studia podyplomowe e-learningowe, są z powodzeniem realizowane w wiodących uczelniach zagranicznych oraz kilku polskich, np. Polskim Uniwersytecie Wirtualnym. W tym celu wykorzystywane są specjalne platformy lub moduły. Istotą rozwiązania wdrożonego w KSW jest wykorzystanie możliwości LMS ILIAS. Dla potrzeb rekrutacji uruchomiona została platforma rekrutacja.ksw.wloclawek.pl. Proces rejestracji nie powinien przekroczyć 10 minut.

Aktualna oferta podyplomowych studiów e-learningowych KSW obejmuje cztery tematy. Pierwszy: „Cyberbezpieczeństwo i wojny informacyjne”, to jedyne w Polsce studia prowadzone zgodnie z rekomendacjami NATO oraz Konsorcjum Partnerstwa dla Pokoju, wynikającymi z wzorcowego programu kształcenia cyberbezpieczeństwa (Cybersecurity: A Generic Reference Curriculum). Drugi element oferty to studia „Proobronności”, jako w pełni kompatybilne z programem szkolenia Sił Zbrojnych RP. Kanwą jest „e-Vademecum strzelca. Proobronny kontra ILIAS”, który został przygotowany jako kurs e-learningowy w KSW w ramach współpracy z Biurem ds. Proobronnych MON, na bazie „Vademecum strzelca” oraz „Programu szkolenia podstawowego pododdziałów/klas mundurowych”. Trzeci element bieżącej oferty to studia „Trener i coach w biznesie, edukacji i administracji publicznej”. Są realizowane przy współpracy z doświadczonymi trenerami, co pozwala na osiągnięcie efektu synergii teorii akademickiej z praktyką biznesu. To unikatowa na rynku możliwość zdobycia kompleksowej wiedzy przy wykorzystaniu metod i technik kształcenia na odległość. Studia mogą być realizowane w języku polskim lub angielskim. Czwarty obszar to „Konflikty i wojny religijne we współczesnym świecie”.