Trener i coach w biznesie, edukacji i administracji publicznej

Studia „Trener i coach w biznesie, edukacji i administracji publicznej” realizowane są przy współpracy z doświadczonymi trenerami, pozwala to na osiągnięcie efektu synergii teorii akademickiej z praktyką biznesu. To unikatowa na rynku możliwość zdobycia kompleksowej wiedzy przy wykorzystaniu metod i technik kształcenia na odległość. Studia mogą być realizowane w języku polskim lub angielskim.

Studia kierowane są do osób, które zamierzają poszerzyć oraz ugruntować wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie trenerstwa i coachingu oraz ich funkcjonowania w środowisku biznesowym. Studia obejmują tematykę diagnozy potrzeb szkoleniowych i rozwojowych, pracę z grupą oraz specyfikę warsztatu pracy trenera, coacha. Ważnym aspektem jest przedstawienie kwestii wykorzystania nowych technologii w pracy trenera/coacha.