Profesjonalna obsługa klienta

Kurs przeznaczony jest dla osób zawodowo zajmujących się zawodowo obsługą klienta. Kurs obejmuje takie zagadnienia jak komunikacja, techniki wpływu społecznego, techniki perswazji oraz radzenie sobie ze stresem w sytuacjach trudnych.