Świadomość Wielokulturowa

Celem kursu jest podniesienie poziomu indywidualnej świadomości wielokulturowej oraz umożliwienie zrozumienia istoty tego zjawiska. To także przedstawienie palety różnych kwestii o znaczeniu kulturowym, które codziennie wywierają na nas wpływ. Struktura kursu bazuje na sześciu dniach tygodnia, od poniedziałku do soboty, zaś każdy dzień stanowi jedną lekcję. Każda lekcja obejmuje różne kwestie przedstawione w formie studiów przypadków. Kujawska Szkoła Wyższa uzyskała możliwość dostępu oraz przetłumaczenia kursu na bazie zasad i procedur dot. dystrybucji produktów e-learningowych, wykonanych na potrzeby kształcenia i szkolenia w państwach NATO.

Więcej o kursie: http://kursy.ksw.wloclawek.pl