Bezpieczeństwo i Higiena Pracy

Pakiet e-szkoleń BHP przeznaczony jest dla pracowników wszystkich szczebli zatrudnienia. Głównym celem e-szkoleń jest zdobycie lub zaktualizowanie przez pracownika wiedzy niezbędnej do bezpiecznej pracy oraz zapoznanie pracownika z zagrożeniami na konkretnych stanowiskach pracy.